وبلاگ

وبلاگ

درحالت هیپنوتیزمی عمیق می توان مزه خوردنی (قند) را تغییر داد و می توان کلیه خیالات، توهمات وافکار و۰۰۰راحذف و خاطرات دوست داشتنی را جایگزین نمود

درحالت هیپنوتیزمی عمیق می توان مزه خوردنی (قند) را تغییر داد و می توان کلیه خیالات، توهمات وافکار و۰۰۰راحذف و خاطرات دوست داشتنی را جایگزین

ادامه مطلب...