وبلاگ

دوره های حضوری

هیپــــنوتیزم گروهی و تاثــــــیر تلقینات مثبت و منفی و اثرات روانی و کاربردهای آن در کسب موفقیت های زندگی،تجارت،تحصیل و مشکلات تربیتی،اعتقادی و…

همایش و کارگاه آموزشی کاربردی الا بذکرا…تطمئن القلوب واذکروا…ذکرا کثیرا درباره هیپنوتیزم هیچ چیز مرموزی وجود ندارد و کاربرد آن تنها براساس رابطه آگاهانه میان

ادامه مطلب...
دوره های حضوری

تکنیک برتر و حافظه برتر

همایش و کارگاه آموزشی کاربردی الا بذکرا…تطمئن القلوب واذکروا…کثیرا نتایج دوره سیستم نوین SUPER  S.I.T (تکنیک برتر و حافظه برتر)   حذف موانع مطالعه و یادگیری

ادامه مطلب...