دوره های اجرا شده

دوره های اجرا شده

 

ردیف

دوره های برگزارشده

 

تعداد جلسات هر دوره

تعداد دوره

زمان هر جلسه

کل زمان هر ردیف به ساعت

1

مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از آن

6

25

90

225

2

آرامش روانی(ریلاکسیشن)

6

45

90

405

3

اعتماد به نفس

4

2

90

12

4

تند خوانی

8

8

90

96

5

تقویت حافظه

7

8

90

84

6

تمرکز  و کنترل فکر در روس و امتحانات و آزمون ها و کارهای روزانه

6

5

90

45

7

تله پاتی

10

7

90

105

8

 جذب و نفوذ و برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

4

3

90

18

9

روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی و برای کسب رتبه های برتر در کنکور

10

25

90

375

10

ضمیر ناخودآگاه و روش های ارتباط و تصمیم گیری بهتر

10

4

90

60

11

آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس و مطالعه

12

20

90

360

12

خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن

15

39

90

877

13

هیپنوتیزم گروهی

8

4

90

108

14

مدی تیشن(متعالی)

14

6

90

126

15

تکنیک های موفقیت و تکنولوژی فکر N.L.P

8

5

90

60

برگزاری دوره های مهارت آموزی

عنوانمکانمورخه
مدی تیشن متعالی                                                                                                              14 جلسهدانشگاه پیام نور ارومیه25/12/1377
خودهیپنوتیزم                                                                                                                           14 جلسهدانشگاه ارومیه- دانشکده علوم5/2/1380
آموزش عملی ریلاکسیشن                                                                                                        45 دقیقهاستانداری آذربایجان غربی15/6/1380
هیپنوتیزم و کاربردهای آن                                                                                                        3 ساعتآموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه26/8/1380
اجرای عملی هیپنوتیزم                                                                                                            150 دقیقهباشگاه رزمی ورزشی فراز ارومیه29/8/1380
شیوه های یادگیری به روش فعال                                                                                               90 دقیقهآموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه30/10/1380
استرس شغلی                                                                                                                           90 دقیقهنیروی انتظامی شهرستان ارومیه30/2/1381
مقابله با استرس بر کاهش میزان فرسودگی شغلی درمشاغل پرستاری و مامایی در مراکز آموزشی 2 ساعتعلوم پزشکی ارومیه – بیمارستان طالقانی ارومیه23/9/1381
آموزش عملی ریلاکسیشن                                                                                                        2 ساعتآموزش و پرورش ناحیه یک و دو ارومیه1/10/1381
هیپنوتیزم گروهی                                                                                                                      3 ساعتپتروشیمی تبریز24/2/1383
آرامش روانی                                                                                                                           2 ساعتدبیرستان فاضله ارومیه30/7/1383
شیوه های یادگیری و کاهش اضطراب امتحان                                                                            2 ساعتدبیرستان الزهرا(س) ارومیه23/9/1384
مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از اضطراب و استرس                                                 45 دقیقهاستانداری آذربایجان غربی15/7/1385
هیپنوتیزم گروهی                                                                                                                      50 دقیقهدانشگاه ارومیه – دانشکده دامپزشکی1/10/1385
آرامش روانی و تمرکز فکر                                                                                                       3 ساعتجهاد کشاورزی شهرستان ارومیه26/8/1387
آرامش روانی و تمرکز فکر                                                                                                       3 ساعتجهاد کشاورزی شهرستان ارومیه27/8/1387
ارتباط موثر با محیط و دیگران                                                                                                  30 دقیقهکانون هموفیلی استان (سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ره)10/7/1388
اجرای آرامیدگی (ریلاکسیشن)                                                                                                90 دقیقهدبیرستان فرزانگان ارومیه28/10/1388
تمرکز  فکر – آرامش روانی برای برنامه ریزی کسب رتبه های برتر در کنکور                            90 دقیقهدبیرستان دخترانه تیزهوشان28/11/1388
افزایش انگیزش شغلی ، کنترل استرس و آرامش روانی در محیط کار                                         3 ساعتشرکت سیمان ارومیه5  /2/1392
تاثیر تفکر مثبت بر موفقیت در کار آفرینی                                                                                  30دقیقهدانشگاه آزاد ارومیه6/3/1394
روش های کنترل  استرس کاری مدیران و کارمندان                                                                  60 دقیقهقرارگاه سازندگی خاتم الانبیا.  –  موسسه امین30/10/1395
آرامش روحی و روانی ( ریلاکسیشن )                                                                                      90 دقیقهآموزش ضمن خدمت شهرداری20/11/1395
آرامش روان و تاثیر آن بر بهره وری                                                                                            135 دقیقهسالن استانداری اذربایجان غربی27/7/1396
مدیریت استرس و افزایش اعتماد به نفس                                                                                      180  دقیقهسازمان تامین اجتماعی- مدیریت درمان1/9/1396
آموزش عملی آرامشروانی(ریلاکسیشن)                                                                                     180دقیقهدبیرستان پرتو علم7/9/1396
آموزش عملی آرامش روانی(ریلاکسیشن) و رهایی از استرس                                                       8 ساعتاداره کل امور اقتصاد و دارایی17-19-20-23-24/4/1397
مدیریت مهارتهای ارتباطی و کنترل استرس                                                                                 9جلسهاداره  کل کمیته امداد خمینی(ره)

09 /08/1397

تا

14/09/1397

         هیپنوتیزم فردی                                                                                                                           1 جلسهاداره  کل کمیته امداد خمینی(ره)21/09/1397
آرامش روانی و رهایی از استرس و اعتماد به نفس                                                                                30/2 ساعتسازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی21/09/1397

مدیرعامل: استاد علی محمد شیخلو- کارشناسی ارشد روانشناسی

سابقه کار مفید از سال 1375 در تدریس علوم پیشرفته مدیریت ذهن

و با برگزاری بیش از صدها دوره و کارگاه آموزشی کاربردی

همایشهای اجرا شده

 

 اولین همایش آموزشی

 • آرامش روانی (ریلاکسیشن)
 • تمرکز و کنترل فکر در درس و امتحان و کنکور
 • ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و روشهای کاربردی آن 

 

در مورخه 2/12/81 نوبت صبح جمعه: از ساعت30/9 تا 30/12                                                     مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ   

در مورخه 2/12/81 نوبت عصر جمعه: از ساعت 3 تا 6                                                              مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ 

      دومین همایش آموزشی

 • آرامش روانی (ریلاکسیشن)
 • تمرکز فکر و کنترل فکر در درس و امتحان،کنکور و کارهای روزانه
 • ارتباط با ضمیر ناخوداگاه و روشهای کاربردی آن
 • یادگیری سریع و خلاقانه (I.T  و تکنیک برتر)

 

در مورخه 26/2/1382 صبح جمعه: از ساعت 9 الی 13                                    مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 • مهندسی معکوس تستهای کنکور،کشف گزینه صحیح
 • هیپنوتیزم گروهی (تاثیر تلقینات مثبت و منفی و اثرات و کاربردهای آن)

 

در مورخه 26/2/1382 عصر جمعه: از ساعت 3 الی 8                                     مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

سومین همایش آموزشی

 • مهارت های زندگی (مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از اضطراب و استرس)
 • آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)
 • تمرکز و کنترل فکر در دروس،امتحانات،آزمونها و کنکور و کارهای روزانه

 

در مورخه 31/6/1385 نوبت صبح جمعه: از ساعت 30/9  الی 12                         مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 •  آلفای ذهنی و یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در دروس،امتحانات ،آزمونهاو کنکور  و کاربردهای عملی یکی از روشهای استثنایی موفقیت (ضمیر ناخوداگاه)، در

حل مسائل و مشکلات زندگی،تحصیلی،تربیتی و روانی و…)

در مورخه 31/6/1385 نوبت عصر جمعه: از ساعت4 الی 30/6                                      مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

چهارمین همایش آموزشی

 • تصمیم گیری بهتر بوسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه
 • هیپنوتیزم گروهی

در مورخه 3/9/1385 نوبت صبح جمعه : از ساعت 9 الی 12                           مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ

 • مدیریت و کنترل استرس
 • آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)
 • تکنیک برتر و حافظه برتر

 

در مورخه 3/9/1385  نوبت عصر جمعه: از ساعت 3 الی 6                             مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ

   پنجمین همایش آموزشی

 • آرامش روانی و افزایش انگیزش شغلی و بهره وری نیروی انسانی

    در مورخه 7/9/1392 پنجشنبه : از ساعت 15 تا 18                                                          مکان :ارومیه- دهکده جانویسلو(کوه سر)،سالن آمفی تئاتر شهرک فناوری الکترونیک