وقتی آدم جرات خیال پردازی را داشته باشد،

معجزه های زیادی رخ می دهد

مشکل این است که مردم هیچوقت چیزهای

غیر ممکن را تصور نمی کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*