*سلامتی و شادکامی ما تحت تأثیر فشارهای روحی و روش مقابله با آنها قرار دارد.

اگر به فشارهای روحی فرصت بروز دهیم، آنقدر در ما تنش ایجاد می کنند تا فعالیت روزمره مان مختل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*