خانمی طی یک آزمایش، هر روز به ۱ سیب فحش می داده و از دیگری تعریف
می کرده و نتیجه بعد از ۲ هفته شده این

 

افکار دارای قدرتی ماورای باورند

                                                                    مثبت فکر کنید

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*