بین شما و یک دنیا انرژی،تندرستی،خلاقیت،موفقیت و پیشرفت فقط فاصله ای به اندازه شرکت در اين دوره ها وجود دارد

Rss
 

گالری

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:16 | بازدیدها: 5 227

46

                      كارگاه آموزشي-سالن استانداري آذربايجان غربي

                     استرس شغلي وآرامش رواني -  1380/6/15

                                   

 

كارگاه آموزشي-استانداري آذربايجان غربي(سالن ارشاد اروميه)-

ريلاكس عملي- 1385/7/17

 

كارگاه آموزشي-استانداري آذربايجان غربي(ارشاد اسلامي اروميه)-اجراي عملي آرامش رواني

 

سومين همايش-خودهيپنوتيزم گروهي-سالن فرهنگ اروميه--1385/6/31

 

سومين همايش-هيپنوتيزم گروهي-سالن فرهنگ اروميه-1385/6/31

 

دومين همايش-آزمايش تستهاي تلقين پذيري-سالن فرهنگ اروميه- 1382/6/26

 

كارگاه آموزشي-گامي به سوي مثبت درماني-آموزش و پرورش اروميه-1381/1/19

 

اجراي عملي بي حسي بوسيله خودهيپنوتيزم-اروميه-1390/4/21


جنگ بزرگ سال 1391-روزهای پنجشنبه و جمعه،مورخه 12 و 17 و 18 /1391 ،از ساعت 17 و 20

مکان ارومیه-خیابان خیام جنوبی-سینما آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

 

خدمات و محصولات

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:14 | بازدیدها: 966

4

خدمات:

1-مدیریت و کنترل استرس و راههایرهایی از آن

2- آرامش روانی (ریلاکسیش(

3- اعتماد به نفس

4,5- تکنیک برتر و حافظه برتر

6- تمرکز فکر و کنترل فکر در دروس و امتحانات و آزمون ها و کنکور و کارهای روزانه

7- تکنیک های موفقیت و تکنولوژی فکرN.L.P

8- برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

9- روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی...(برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در کنکور)

10- تصمیم گیری بهتر به وسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه (وارد شدن به دنیای درون و مشورت در مورد امور زندگی وروزمره(

11- آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس- یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در درس و امتحانات و آزمون ها وکنکور

12- خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن

13- هیپنوتیزم گروهی- تاثیرات مثبت و اثرات روانی وکاربردهای آن در کسب موفقیت های زندگی،تجارت،تحصیل و مشکلات تربیتی،اعتقادی و...

14- مدی تیشن متعالی(مراقبه(

15- تله پاتی

16- علوم روحی و متافیزیکی و...

:محصولات

1-ریلاکسیشن1 (یک عدد CD)

2-ریلاکسیشن 2 (یک عدد CD)

3- ذهن عمیق (یک عدد CD)

4-پاک سازی ذهن (یک عدد CD)

5-خلسه هیپنوتیک (یک عدد CD)

6-انرژی و نشاط (یک عدد CD)

7-زندگی بدون استرس (یک عدد CD)

8-غلبه بر استرس (یک عدد CD)

9-N.L.P–اسرار موفقیت (یک عدد CD)

10-برنامه ریزی (دو عدد CD)

11-ابر یادگیری (دو عدد CD)

12-سفر به ماورا (دو عدد CD)

13-راهنمای مجموعه متد آلفا-لاغری و تناسب اندام با استفاده از خودهیپنوتیزم اصوات لاغری(یک عددCD)-خودهیپنوتیزم و کاهش اشتها(یک عددCD)-

خودهیپنوتیزم و کاهش وزن(یک عددCD)-خودهیپنوتیزم و تناسب اندام(یک عددCD)

14-دوره S.I.T کنکور آسان است (8 عدد CD)

15-مدیتیشن (یک عدد CD)

16-رويای خلاق (یک عدد CD)

17-یادگیری خلاق و آلفای ذهنی (دو عدد CD)

18-تکنولوژی فکر (14 عدد CDصوتی و تصویری)

19-مراقبه هفت چاکر 1و2 (یک عدد CD)

20-مراقبه هفت چاکر3و4 (یک عدد CD)

21-مراقبه هفت چاکر5و6 (یک عدد CD)

22-مراقبه هفت چاکر7 (یک عدد CD)

23-مدیتیشن هفت چاکرا (یک عدد CD)

24-خودآموز خودهیپنوتیزم (6 عددCD )

25-راز (سه عدد CD)

26-خودهیپنوتیزم مقدماتی (یک عدد CD)

27-تداعی خودهیپنوتیزم (یک عدد CD)

28-من می توانم آنرا انجام دهم (یک عدد CD)

موضوع:

 

تائیدیه ها

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:14 | بازدیدها: 826

1

تائیدیه ها

 

1-اداره کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

2-سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

موضوع:

 

طرح های پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده و درحال انجام

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:13 | بازدیدها: 755

2

1-آموزش تئوری و عملی طرح تربیت نابغه

 

2-آموزش تئوری و عملی دگرهیپنوتیزم(هیپنوتیزم)

 

3-آموزش تئوری و عملی خودهیپنوتیزم

 

4-آلفای ذهنی و یادگیری خلاق

 

5-روشهای عملی ارتباط با ضمیر ناخوآگاه

موضوع:

 

برگزاری همایش

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:12 | بازدیدها: 9 472

138

     اولین همایش آموزشی

 •     آرامش روانی (ریلاکسیشن)
 •    تمرکز و کنترل فکر در درس و امتحان و کنکور
 •    ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و روشهای کاربردی آن

     در مورخه 1381/12/2   نوبت صبح جمعه: از ساعت9/30 تا 12/30

     مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ

     اولین همایش آموزشی

 •   یادگیری سریع و خلاقانه(S.I.Tو تکنیک برتر)
 •   مهندسی معکوس تستهای کنکور،کشف گزینه صحیح با حداقل معلومات

     در مورخه  13281/12/2 نوبت عصر جمعه: از ساعت 3 تا 6

     مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ

     دومین همایش آموزشی

 •   آرامش روانی (ریلاکسیشن)
 •   تمرکز فکر و کنترل فکر در درس و امتحان،کنکور و کارهای روزانه
 •   ارتباط با ضمیر ناخوداگاه و روشهای کاربردی آن
 • یادگیری سریع و خلاقانه (S.I.T  و تکنیک برتر)

در مورخه 1382/2/26 صبح جمعه: از ساعت 9 الی 13

مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

     دومین همایش آموزشی

 •   مهندسی معکوس تستهای کنکور،کشف گزینه صحیح
 •   هیپنوتیزم گروهی (تاثیر تلقینات مثبت و منفی و اثرات و کاربردهای آن)

در مورخه 1382/2/26 عصر جمعه: از ساعت 3 الی 8

مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

سومین همایش آموزشی

 •   مهارت های زندگی (مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از اضطراب و استرس)
 •   آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)
 •   تمرکز و کنترل فکر در دروس،امتحانات،آزمونها و کنکور و کارهای روزانه

در مورخه 1385/6/31 نوبت صبح جمعه: از ساعت 9/30 الی 12

مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

سومین همایش آموزشی

 •   آلفای ذهنی و یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در دروس،امتحانات ،آزمونهاو کنکور
 •   و کاربردهای عملی یکی از روشهای استثنایی موفقیت (ضمیر ناخوداگاه)،در حل مسائل و مشکلات زندگی،تحصیلی،تربیتی و روانی و...)

در مورخه 1385/6/31 نوبت عصر جمعه: از ساعت4 الی 6/30

مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

چهارمین همایش آموزشی

 •   تصمیم گیری بهتر بوسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه
 •   هیپنوتیزم گروهی

در مورخه 1385/9/3 نوبت صبح جمعه : از ساعت 9 الی 12

مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ

چهارمین همایش آموزشی

 •   مدیریت و کنترل استرس
 •   آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)
 •   تکنیک برتر و حافظه برتر

در مورخه 1385/9/3 نوبت عصر جمعه: از ساعت 3 الی 6

مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ


   پجمین همایش آموزشی

 • آرامش روانی و افزایش انگیزش شغلی و بهره وری نیروی انسانی

    در مورخه 1392/9/7-پنجشنبه از ساعت 15 تا 18

    مکان :ارومیه-دهکده جانویسلو(کوه سر)،سالن آمفی تئاتر شهرک فناوری الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

 

گارگاه های آموزشی

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:12 | بازدیدها: 821

4

 

    اولین کارگاه آموزشی

1-آرامش روانی (ریلاکسیشن)

2-تمرکز و کنترل فکر در درس و امتحان و کنکور

3-ارتباط با ضمیر ناخودآگاه و روشهای کاربردی آن

 

    در مورخه 1381/12/2 نوبت صبح جمعه: از ساعت 9/30 تا 12/30

    مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ

 

 

 

     اولین کارگاه آموزشی

1-یادگیری سریع و خلاقانه(.I.TS و تکنیک برتر)

2-مهندسی معکوس تستهای کنکور،کشف گزینه صحیح با حداقل معلومات

 

     در مورخه 1381/12/2 نوبت عصر جمعه: از ساعت 3 تا 6

     مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار- سالن فرهنگ

 

 

 

     دومین کارگاه آموزشی

1-آرامش روانی (ریلاکسیشن)

2-تمرکز فکر و کنترل فکر در درس و امتحان،کنکور و کارهای روزانه

3-ارتباط با ضمیر ناخوداگاه و روشهای کاربردی آن

4-یادگیری سریع و خلاقانه (S.I.Tو تکنیک برتر)

 

در مورخه 1382/2/26 صبح جمعه: از ساعت 9/30 الی 12

مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 

 

 

     دومین کارگاه آموزشی

1-مهندسی معکوس تستهای کنکور،کشف گزینه صحیح

2-هیپنوتیزم گروهی (تاثیر تلقینات مثبت و منفی و اثرات و کاربردهای آن)

 

در مورخه 1382/2/26 عصر جمعه: از ساعت 3 الی 8

مکان: ارومیه- خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 

 

 

سومین کارگاه آموزشی

1-مهارت های زندگی (مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از اضطراب و استرس)

2-آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)

3-تمرکز و کنترل فکر در دروس،امتحانات،آزمونها و کنکور و کارهای روزانه

 

در مورخه 1385/6/31 نوبت صبح جمعه : از ساعت 9/30 الی 12

مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 

 

 

سومین کارگاه آموزشی

1-آلفای ذهنی و یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در دروس،امتحانات و آزمونها،کنکور و

2-کاربردهای عملی یکی از روشهای استثنایی موفقیت(ضمیر ناخوداگاه)،در حل مسائل و مشکلات زندگی،تحصیلی،تربیتی و روانی و...)

 

در مورخه 1385/6/31 نوبت عصر جمعه : از ساعت4 الی 6/30

مکان: ارومیه-خیابان برق- کوی بهار-سالن فرهنگ

 

 

 

چهارمین کارگاه آموزشی

1-تصمیم گیری بهتر بوسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه

2-هیپنوتیزم گروهی

 

در مورخه 1385/9/3 نوبت صبح جمعه: از ساعت 9 الی 12

مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ

 

 

 

چهارمین کارگاه آموزشی

1-مدیریت و منترل استرس

2-آرامش روانی و انبساط خاطر (ریلاکسیشن)

3-تکنیک برتر و حافظه برتر

 

در مورخه 1385/9/3 نوبت عصر جمعه : از ساعت 3 الی 6

مکان:ارومیه- خیابان برق-کوی بهار- سالن فرهنگ

 

      پنجمین همایش آموزشی

1-افزایش انگیزش شغلی و بهره وری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی

2-آرامش روانی

 

      در مورخه 1392/9/7-عصر پنجشنبه از ساعت 15 تا 18

      مکان :ارومیه-دهکده جانویسلو(کوه سر)،سالن آمفی تئاتر شهرک فناوری الکترونیک

 

 

 

 

 

موضوع:

 

برگزاری دوره های مهارت آموزی

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:11 | بازدیدها: 1 274

36

می توانید در دوره ها و کارگاههای آموزشی کاربردی

1-مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از آن

2- آرامش روانی (ریلاکسیش(

3- اعتماد به نفس

4و5- تکنیک برتر و حافظه برتر

6- تمرکز فکر و کنترل فکر در دروس و امتحانات و آزمون ها و کنکور و کارهای روزانه

7-تله پاتی

8- برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

9- روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی...(برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در کنکور)

10- تصمیم گیری بهتر به وسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه (وارد شدن به دنیای درون و مشورت در مورد امور زندگی وروزمره(

11- آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس- یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در درس و امتحانات و آزمون ها وکنکور

12- خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن

13- هیپنوتیزم گروهی- تاثیرات مثبت و اثرات روانی وکاربردهای آن در کسب موفقیت های زندگی،تجارت،تحصیل و مشکلات تربیتی،اعتقادی و...

14- مدی تیشن متعالی(مراقبه(

15-تکنیک های موفقیت و تکنولوژی فکرN.L.P

 

17-آموزش کاربردی ترک سیگار و موارد اعتیادآور با هیپنوتیزم

18- علوم روحی و متافیزیکی و...

و ....شرکت کنید.

 

 

دوره های مهارت آموزی برگزار شده

عنوان

محل

تاریخ

مدی تیشن متعالی

دانشگاه پیام نور ارومیه

1377/12/25

خودهیپنوتیزم

دانشگاه ارومیه- دانشکده علوم

1380/2/5

آموزش عملی ریلاکسیشن

استانداری آذربایجان غربی

1380/6/15

هیپنوتیزم و کاربردهای آن

آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه

1380/8/26

شیوه های یادگیری به روش فعال

آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه

1380/10/30

استرس شغلی

نیروی انتظامی شهرستان ارومیه

1381/2/30

مقابله با استرس بر کاهش میزان فرسودگی شغلی درمشاغل پرستاری و مامایی در مراکز آموزشی

علوم پزشکی ارومیه

1381/9/23

آموزش عملی ریلاکسیشن

آموزش و پرورش ناحیه یک و دو ارومیه

1381/10/1

هیپنوتیزم گروهی

پیروشیمی تبریز

1383/2/24

آرامش روانی

دبیرستان فاضله ارومیه

1383/7/30

شیوه های یادگیری و کاهش اضطراب امتحان

دبیرستان الزهرا(س) ارومیه

1384/9/23

مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از اضطراب و استرس

استانداری آذربایجان غربی

1385/7/15

هیپنوتیزم گروهی

دانشگاه ارومیه

1385/10/1

آرامش روانی و تمرکز فکر

جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه

1387/8/26

آرامش روانی و تمرکز فکر

جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه

1387/8/27

ارتباط موثر با محیط و دیگران

کانون هموفیلی استان

(سالن اجتماعات بیمارستان امام خمینی ره)

1388/7/10

اجرای آرامیدگی (ریلاکسیشن)

دبیرستان فرزانگان ارومیه

1388/10/28

هیپنوتیزم گروهی

دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی

1385/10/1

افزایش انگیزش شغلی و بهره وری نیروی انسانی و آرامش روانی کارکنان

شرکت سیمان ارومیه

 

1392/2/5

تاثیر تفکر مثبت بر موفقیت در کار آفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

1394/03/06

 

و همچنین در دانشگاه ارومیه-دانشکده ادبیات،بیمارستان طالقانی ارومیه چندین مورد،بیمارستان شفای ارومیه،آموزشگاه علمی فروغ دانش ارومیه-سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی-دانشگاه شهید رجائی تهران،آموزشکده فنی دختران دکتر شریعتی تهران-آموزشکده شهید مهاجر اصفهان و سایر شهرستانها...

موضوع:

 

دوره های در حال برگزاری و در شرف برگزاری

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:11 | بازدیدها: 887

2

به دنبال چه میگردید؟

 

اگر می خواهید خود را متحول کنید،به موفقیت برسید و مهارتهای خود را بشناسید و بر ضمیر ناخودآگاه خود مسلط شوید.....

 

اگر می خواهید از افکار منفی دور شده و دارای تمرکز باشید تا در تحصیل،شغل و زندگی انسان موفقی باشید....

 

اگر می خواهید تا زمان کنکور و یا هر امتحان مهم دیگر همه چیز بجز امتحان از ذهن شما پاک شود و نسبت به همه چیزهایی که در ارتباط با امتحان نیست بی توجه شوید...

 

اگر مــــــی خواهید زمانیکه برای مــــــطالعه می نشینید کاملا مجذوب مطالبی شوید که روبروی شماست،بطوریکه حتی یک لحظه هم از مطالعه چشم برندارید...

 

اگر می خواهید از پوچی و سردرگمی رهایی یابید و به آرامش اعصاب برسید...

 

اگر می خواهید از موانع مطالعه و یادگیری از قبیل:تنبلی و ضعف اراده بی حوصلگی در حین مطالعه،بی علاقگی به درسها،به تاخیرانداختن مطالعه،ضعف حافظه،یاس و ناامیدی،رفع مشکلات یادگیری ویادآوری،استرس آزمون رهایی یابید و به پیروزی برسید....

 

اگر می خواهید توانمندی ها و نقاط قوت خود را کشف و نقاط ضعف و خاطره های بد خود را پاک کنید...

 

اگر می خواهید با اعتماد به نفس عالی و با روحیه قوی و بالا در عرصه اجتماع قدم بگذارید...

 

اگر می خواهید از آفت اعتیاد رهایی یابید و راز شاد زیستن و موفقیت را بدانید....

 

باید بدانید تا کنون توانسته اند پس شما هم می توانید.

 

 

 

دوره هاي در شرف برگزاري

 

خودهیپنوتیزم دوره:35

موضوع:

 

دوره های برگزار شده

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 13:00 | بازدیدها: 846

3

 

دوره های برگزار شده

 

ردیف

دوره های برگزارشده

تعداد دوره

1

  مدیریت و کنترل استرس و رههای رهایی از آن

25

2

  آرامش روانی(ریلاکسیشن)

45

3

  اعتماد به نفس

 

4

  تکنیک برتر

7

5

  حافظه برتر

7

6

  تمرکز فکر

5

7

   تله پاتی

5

8

  برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

3

9

  روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی    

  (برای برنامه ریزی کسب رتبه های برتر در کنکور)

25

10

  تصمیم گیری بهتر بوسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه(وارد  

  شدن به دنیای درون و مشورت در امور زندگی روزمره)

4

11

  آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس

20

12

  خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن

35

13

  هیپنوتیزم گروهی

4

14

  مدی تیشن متعالی

6

15

 تکنیک های موفقیت و تکنولوژی فکرN.L.P

6

 16      

 آموزش کاربردی مثبت اندیشی و شاد زیستن و تجسم خلاق قواعد زندگی

 
  17

 آموزش کاربردی ترک سیگار و موارد اعتیاد آور با هیپنوتیزم

 
  18       

علوم روحی و متافیزیکی و...

 
     

موضوع:

 

عناوین و شرح دوره ها

نویسنده: admin | تاریخ: 10 آبان 1391, 12:59 | بازدیدها: 1 316

30

 

 

راز موفقیت مردان و زنان موفق چیست؟

اولین گام موفقیت را چگونه باید برداشت؟

از کجا باید شروع کرد؟

 

 

شما کاملاً مختارید این قسمت را بخوانید یا نخوانید تصمیم‌گیری بر عهده شماست.

 

 

می‌توانید با ما تماس بگیرید یا نگیرید!

 

این هم به عهده شماست

 

 

اما مطمئنیم با مطالعه دقیق این قسمت و یک تماس تلفنی یا ترجیحاً حضوری، زندگیتان متحول خواهد شد.

 

 

بین شما و یک دنیا انرژی، تندرستی، خلاقیت، موفقیت و پیشرفت فقط فاصله‌ای به اندازه شرکت در این دوره وجود دارد.

 

مردان و زنان موفق

خوب تصمیم می‌گیرند.

 

 

برای موفقیت بیشتر با هم همراه شوید.

 

برای کسب اطمینان بیشتر بعد از اتمام کلیه دوره‌ها امتحان عملی نیز برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

عناوین و شرح دوره ها

1- مدیریت و کنترل استرس و راههای رهایی از آن-(در 6 جلسه)

2-آرامش روانی (ریلاکسیشن)-(در 6 جلسه)

3- اعتماد به نفس-(در 8 جلسه)

4- تکنیک برتر -(در 10 جلسه)

 

5-حافظه برتر-(در 8 جلسه)

6- تمرکز فکر و کنترل فکر در دروس و امتحانات و آزمون ها و کنکور و کارهای روزانه-(در 6 جلسه)

7- تله پاتی -(در 10 جلسه)

8- برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران-(در 4 جلسه)

9- روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی...

(برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در کنکور)

10- تصمیم گیری بهتر به وسیله ارتباط با ضمیر ناخودآگاه(وارد شدن به دنیای درون و مشورت در مورد امور زندگی و روزمره)-(در 10 جلسه)

11- آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس- یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در درس و امتحانات و آزمون ها و کنکور

12- خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن-(در 14 جلسه)

13- هیپنوتیزم گروهی- تاثیرات مثبت و اثرات روانی و کاربردهای آن در کسب موفقیت های زندگی،تجارت،تحصیل و مشکلات تربیتی،اعتقادی و...  (در 8 جلسه)

14- مدی تیشن متعالی(مراقبه)-(در 14 جلسه)

15- تکنیک های موفقیت و تکنولوژی فکر N.L.P-  (در 10 جلسه)

 

16-آموزش کاربردی مثبت اندیشی و شاد زیستن و تجسم خلاق قواعد زندگی در قرن 21- (در 7 جلسه)

 

17-آموزش کاربردی ترک سیگار و موارد اعتیادآور با هیپنوتیزم -(در 14 جلسه)

18-علوم روحی و متافیزیکی و...

1- مدیریت و کنترل استرس و راه های رهایی از آن

استرس آثار و عارضه هائی را در بدن بوجود می آورد از آن جمله عبارتنداز:عوارض فیزیکی مانند عارضه های قلبی،عروقی،زخم معده،آسم،دیابت و...و عوارض روانی مانند افسردگی،اضطراب و...منجر می شود.این عوارض در نهایت نتایج نامطلوبی به بار می آورد مانند کاهش بهره وری نیروی انسانی،نارضایتی کارکنان و مشتریان و حوادث نابهنجار و گاها به غیبت و کم کاری و رها کردن شغل می انجامد.لذا ضرورت امر ما را بر ان داشته تا دوره تخصصی فوق را برای کلیه مدیران و کارکنان به تفکیک موقعیتهای شغلی برگزار نمائیم.

2- آرامش روانی(ریلاکسیشن)

اساس تن آرامی،آرام سازی،عضلات با قصد ایجاد آرامش و خلاء ذهنی است.تاثیر ریلاکس در رفع خستگی جسمی،بهبود بیماریها و گرفتگی عضلات،کاهش تنشهای عصبی و روانی و... شگفت انگیز و برای بسیاری باور نکردنی است.بنا به گفته دانشمندان 85%از بیماریهای روانی ریشه در اضطراب دارد.بنابراین در هر وضعیت جسمی و روحی که باشید بدون استثناء تمرین ریلاکس برای آرامش و تمرکز حواس شما در کارهای روزانه و امتحان و کنکور بسیار مفید است. حتی خیلی از بیماریها با این تمرین درمان می شوند.هرچه آرامش جسمی و ذهنی بیشتر شود،به همان نسبت فکرتان تمرکز بیشتر خواهد داشت.و در این کارگاه آموزشی یاد می گیرید که چگونه خودتان را با روشی گام به گام عمیقا ریلاکس کنید و نیز چگونه از این روش به عنوان یک هنر یا مهارت پرارزش در جریان زندگی روزانه خویش بهره ببرید.

3-اعتماد به نفس

اعتماد به نفس توانمندی یک فرد را در عرصه زندگی و در مواجهه با مسائل نشان می دهد.اعـــــــــــــتماد به نفس در انســـــــــــان قاطــــــــــــعیت می آورد.اعتماد به نفس عامل رشد و ارتقاء انسان است.اعتماد به نفس زیربنای ساختمان باورهای یک انسان است،زیرا هر باوری از باور به خود شــــــــــــروع می شود،پس ای انسان ها خود را باور کنید که دنیا و آخرت شما در گرو همین ویژگی شماست...خود را باور کنید تا همه جهان هستی شما را باور کند،خود را باور کنید تا دنیا و مظاهر زیبایش بر شما لبخند بزند و همه چیز بر وفق مراد شما شود،خود را باور کنید تا انسانهای دیگر هم شما را باور کنند.اگر می خواهید ببینید که دیگران چه اساسی و باوری از شما دارند کافی است ببینیدکه خودتان نسبت به خود چه احساس و باوری داریدو مطمئن باشید که دیگران هم همین حس و باور را نسبت به شما خواهند داشت.

4و5- تکنیک برتر و حافظه برتر

نتایج دوره سیستم نوین SUPER S.I.T

(تکنیک برتر و حافظه برتر)

حذف موانع مطالعه و یادگیری از قبیل: تنبلی و ضعف اراده،بی حوصلگی،بی برنامگی و بی نظمی،احساس خستگی زودهنگام،احساس کسلی و خواب آلودگی در حین مطالعه- بی علاقگی به درسها- به تاخیر انداختن مطالعه- خستگی جسمی و روانی- مشکل فهم بعضی از درسها- رفع کامل مشکلات اساسی یادگیری و یادآوری مانند:اضطراب و استرس ازمون- ضعف حافظه- مشکلات محیطی- یاس و ناامیدی - مقابله با کمبود وقت در جلسات کنکور- فعال کردن نیمکره های راست و چپ مغز- تسلط بر روش های خلاصه نویسی و درخت حافظه- سرعت مطالعه و یادگیری حداقل 5 تا 10 برابر وضعیت فعلی افزایش می یابدبا تکنیک قدرتمند آلفای ذهنی شما برای مطالعه عاشقانه برنامه ریزی می شود.

و با سیستم نوین SUPER S.I.T حتی بعد از سالها ترک تحصیل می توانید درس خواندن را شروع و در کنکور قبول شوید.

تکنیک برتر:شامل روش های صحیح یادگیری،طریقه یادگیری سریع و آسان زبان های خارجی،مطالب محاسباتی و حفظی،افزایش موفقیت در تحصیل،شغل و مدیریت است.برای کسانی که همیشه دنبال کسی بودند که به آنها یاد دهد چگونه یاد بگیرند.شیوه های یادگیری سریع حجم زیادی از مطالعات در کمترین زمان و مکان به کارگیری خلاقانه اطلاعات آموخته شده برای یافتن جواب درست مشکل ترین مسائل در کمترین زمان قابل تصور است.افزایش میزان علاقه مندی به مطالعه و کتابخوانی- خواندن بدون فراموشی- حافظه ای خواهید یافت که قادر باشید یک عدد 10 رقمی را در کمترین زمان به خاطر بسپارید.

6- تمرکز فکر و کنترل فکر در دروس و امتحانات و آزمون ها و کنکور و کارهای روزانه

موضوعی را که در حال تمرکز فکر نیم ساعت می توانید کاملا درک کنید در صورت تشتت فکر حتی در مدت 3 الی 4 ساعت مطالعه هم،ممکن است درک نکنید.شما اگر اهل مطالعه (چه موضوعات درسی و چه موضوعات غیردرسی)هستید،باید شرایط تمرکز فکر را بدانید و تمرینات آن را انجام دهید.یادگیری اسان و بهتر،نتیجه تمرکز فکر بالاست افراد موفق و بزرگ همیشه در کار خود تمرکز عالی داشتند.پس برای موفقیت در همه کارها با وجود داشتن تخصص و توانایی بالا،بایستی تمرکز فکر قوی نیز داشته باشیم.و شما به راحتی می توانید این خصلت همگانی را در خود تربیت کنید و به عالی ترین مراتب خویش برسانید.

7- تکنیک های موفقیت و تکنولوژیN.L.P فکر

(مهندسی طراحی ذهن انسان یا مکانیک ذهن)

تکنولوژی فکر،راه تحول بزرگی در کار و زندگی-تحول در افکار و باورها یعنی تحول در تمام زندگی کسب آرامش و نشاط،اعتماد به نفس و قدرت ابزار وجود،انگیزه قوی در زندگی،افزایش بهره وری فردی و اجتماعی،هدفگذاری در زندگی برای کسب موفقیتهای بزرگ،عالیترین ارتباط موثر با دیگران و رابطه عالی با خداوند،افزایش ایمان و اعتقاد به خدا،شناخت توانائیها و زندگی سرشار از عشق و موفقیت و سعادت.اما رسیدن به تمام این دستاوردها یک شرط دارد و ان عمل کردن به تمام تکنیک ها و روشهایی است که در این کارگاه آموزشی مطرح می شود.

8-برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

عصری که هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است،ارتباطات حرف اول را میزند.تحقیقات نشان می دهد که حدود هفتادوپنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد.به همین دلیل کیفیت زندگی هر کس بستگی به کیفیت ارتباطات او با دیگران دارد.برای مثال همه ما در محیط کار فرصت های یکسانی داریم اما تنها کسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام،اعتبار،مقام و تمول برای خویش کسب می کنند که قدرت بیان داشته باشند،خود را به درستی مطرح کنند و در شرایط مختلف و با افراد مختلف،ارتباطی مناسب و موثر برقرار کنند آیا تا به حال به افرادی برخورد کرده اید که شخصیتشان مانند یک مغناطیس شما را به خود جذب کرده باشد؟در این کارگاه آموزشی اصولی را می آموزید تا با توجه به نوع شخصیت،تفاوت های فردی،نیازهای روانی و کیفیات حسی،چنین نیرویی را در خود بیفزایید و در افراد نفوذ کنید.

9-روشهای استثنایی موفقیت در تحصیل،شغل و زندگی...

(برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در کنکور)

-آموزش کاربردی روش یادگیری عاشقانه مختص شما با استفاده از دگرهیپنوتیزم در دروس و امتحانات و آزمونها.

- ضمیر ناخوداگاه چگونه برنامه ریزی می شود؟

- روشهای ارتباطی با ضمیر ناخوداگاه

-آموزش کاربردی ارتباط با ضمیر ناخوداگاه خویش در مدت چند ثانیه جهت استفاده از حرکت سریع و غیرارادی انگشتان دست شما در جلسات کنکور و آزمونها برای پاسخ به سئوالاتی که قبلا مطالعه شده ولی در حین امتحانات و آزمون نسبت به آنها مشکوک بوده و یا فراموش کرده باشید.

10- تصمیم گیری بهتر به وسیله ارتباط با ضمیر ناخوداگاه(وارد شدن به دنیای درون و مشورت در مورد امور زندگی و روزمره)

بر اساس اصول روانشناسی،هرگاه انرژی روانی و استعدادهای ذاتی خود را صد واحد به حساب آوریم،حدود نود درصد آن در قید بندهای درون ما محبوس میباشد.حال اگر ما بتوانیم به طریقی وارد دنیای درون خود شویم قادر خواهیم شد در اعماق دنیای درون خود نفوذ کرده و نیروهای نهفته را کشف و آزاد سازیم.این عمل به طریق مختلف از جمله بهره گیری از روشهای ارتباط با ضمیر ناخوداگاه (به طریق نوشتن اتوماتیک یا خودنگاری،به طریق پاندول و... به طریق خودهیپنوتیزم) میسر خواهد بود.مثلا برای یافتن علل ناکامی ها در درس و زندگی،کشف افراد یا اموال گم شده از روی نقشه یک منطقه،کشف نیاز انسان برای استفاده از برخی ویتامینها و مواد معدنی،تشخیص و درمان بیماریها،پی بردن به انگیزه روانی دردها،مشخصات افراد،وضع ظاهری فرد موردنظر،اندازه اندام او،مشخصات روحی و شخصیتی وی،نتیجه آزمونها و امتحانات،درباره دوستی و دشمنی دیگران،درباره ازدواج با شخص معین،مشورت درباره تجارت و کارهای روزانه،یافتن علل وقایع گذشته،پی بردن به علل بی خوابی،پی بردن به سردردهای مزمن،کشف کلید نیک بختی در روابط جنسی،پی بردن به علل انرژیهای خود درمانی و...

11- آلفای ذهنی و علاقه مندی چندین برابر به درس- یادگیری خلاق و انگیزش تحصیلی عالی در درس و امتحانات و آزمون ها و کنکور

امواج دوکی شکل آلفا دارای اثرات شگفت انگیز و جادویی هستند.مطالعات بر روی افراد خاص،مخترعین،مکتشفین،دانشمندان،فلاسفه،به این نتیجه رسیده اند که قرار گرفتن در آلفا باعث می شود که معدل نمرات دانش آموزان و دانشجویان حداقل 5 نمره افزایش یابد.و همه می توانند علاوه بر از بین بردن استرس و نگرانی از موفقیت آلفا برای بهتر شدن کیفیت و کمیت کار و وضعیت روحی خود استفاده کنند.

مزایای دوره:رفع اضطراب،استرس و فشارهای درونی و از بین بردن ترس از امتحانات،پاک شدن موانع ذهنی مطالعه(بی حوصلگی،عدم تمرکز فکر،احساس خستگی زودهنگام و...)،افزایش انگیزه مطالعه و دست یابی به روشهای مطالعه عاشقانه،یادگیری با هوشیاری مضاعف،یادگیری در خواب و تخیل،تقویت حافظه و فعال شدن استعدادهای نهان

12- خودهیپنوتیزم و کاربردهای عملی آن

شما از طریق خودهیپنوتیزم می توانید بیاموزید که استاد زندگی خود باشید و آرامش همیشگی و زندگی زیبا و بدون استرس را داشته باشید و مراحل خودهیپنوتیزمی را بطور عملی یاد بگیرید و سریعا لحظه ای خودتان را هیپنوتیزم کنید.

فوائد دوره:اعتماد به نفس برتر- آرامش اعصاب و روان،موفقیت های تحصیلی و شغلی- اراده قوی،تسلط بر ضمیر ناخوداگاه ،دستیابی به نیروی درونی،تحول فکری،تسلط بر روابط،نفوذ در دیگران،سرعت در یادگیری،حافظه قوی،تمرکز حواس عالی،تسلط بر احساسات و عواطف منفی مثل خشم و...،عشق به زندگی،امیدواری،خوش بین بودن،تغییر شخصیت،بی حسی موضعی،اعمال جراحی،دندانپزشکی،زایمان بدون درد و...

رفع:اضطراب و تشویش،افسردگی،وسواسی،کمروئی،انواع ترسها،انواع اعتیادهای مضر،بیخوابی و بدخوابی،سردردها،عادتهای منفی،ناسازگاری،تنشها و انقباضات عضلانی و عصبی،خستگی،تنبلی،سردمزاجی،مشکلات جنسی،انواع دردها،کلیه بیماریهای روان تنی،ناراحتی ها و بیماریهای روانی و هیجانی و...

13- هیپنوتیزم گروهی- تاثیر تلقینات مثبت و منفی و اثرات روانی و کاربردهای آن در کسب موفقیت های زندگی ،تجارت،تحصیل و مشکلات تربیتی،اعتقادی و...

درباره هیپنوتیزم هیچ چیز مرموزی وجود ندارد و کاربرد آن تنها بر اساس رابطه روانی آگاهانه میان ضمیر آگاه و ضمیر ناخوداگاه است.با آنکه ضمیر ناخوداگاه هیچ قدرتی بر عقل ندارد،هر واقعیت یا تلقینی را که از طریق ضمیر ناخوداگاه به او داده شود،می پذیرد و به ان عمل می کند.عمق هیپنوتیزم به افزایش سطح تلقین پذیری بستگی دارد.بعضی از زمینه های تلقین درمانی هیپنوتیزم عبارتنداز:

افزایش قدرت خلاقیت-اضطراب و ترس در زمان امتحان دادن،کندن مو،افزایش قابلیتها در ورزشکاران،بی خوابی ،ایجاد تقویت انگیزه،مهار یا تقلیل درد،بی حسی موضعی،اعمال جراحی،دندانپزشکی،اعتیاد به مواد مخدر،بویژه دخانیات،تقلیل استرس،زخمهای معده و اثنی عشر،کنترل وزن،(لاغر شدن یا چاق شدن)،آسم،شب ادرای،زایمان بی درد،حساسیت زدائی برای درمان ترسها و فوبیا،وسواس و انجام حرکات اجباری،فقدان ارزش قائل شدن برای خود،فقدان اعتماد به نفس،اگزما،افسردگی،ازدیاد قدرت حافظه،درمان گم شدن هویت،ضایعات التهابی پوست،سردردهای تنشی،بیماریهای التهابی کولون یا روده بزرگ،بعضی از سرطانها،برخی از کمردردها،دردهای گردن،افزایش فشار خون،...و بیماریهای رایج کودکان،از جمله:سرفه های رام نشدنی،ناخن جویدن،مکیدن شست،راه رفتن در خواب،تیک و لرزش،دیابت،خون دماغ،هموفیلی،آرتریت روماتوئید،استفراغ،ترس از آمپول،ترس از حضور در جمع و سخنرانی،بی اشتهائی،ناراحتی های عصبی و...

14- آموزش عملی مدیتیشن متعالی (مراقبه)

آموزش عملی و ساده و بسیار موثر مدیتیشن متعالی اعصاب شما را نوازش داده و کانونهای تخلیه شده از انرژی در وجودتان را پر و سرشار می سازد.هر زمان که احساس استرس می کنید با این نوشدارو بار دیگر به آسایش و نشاط برسید.در اثر احساس آرامش و تعادل ذهنی ناشی از انجام مراقبه این مجال را می یابید که برای نخستین بار درباره بزرگترین و اساسی ترین سئوالات زندگی خویش چون من کیستم؟به کجا می روم؟هدف از آمدنم چیست؟بیندیشید.هدف اصلی خلقت انسان این است که خدایش را بشناسد و از ان برخوردار شود.

15-آموزش عملی و کاربردی تله پاتی-(در 10 جلسه)

تله پاتی یعنی آنچه از دور حس می کنیم.تله پاتی خصیصه ای است که دارنده آن می تواند بدون استفاده از حواس پنج گانه عنصری از وجود خود را که مطلقا جنبه روانی دارد به جانب فرد زنده دیگر بفرستد تا مقصودی معین را به او تفهیم نماید شواهد نشان می دهد که هر فردی بالقوه و اقتدار برخوردار است،ولی آنرا بیدار و فعـــــــــال نمی کند.ولی اگر ضرورت یا انگیزه پرقدرتی بروز کند،این قدرت و قابلیت می تواند ظاهر و فعال گردد.


16-آموزش کاربردی مثبت اندیشی و شاد زیستن و تجسم خلاق قواعد زندگی در قرن21

 

مثبت اندیشی اساس همه موفقیتها و شاد زیستن موجب سلامتی و خوشبختی شما که می خواهید همیشه:پرانرژی و خستگی ناپذیر باشید.بیشترین نفوذ را در دیگران داشته باشید.از همه لحظه های زندگی لذت ببرید.جسم و روح شما سالم باشد.در مذاکرات و معاملات به اهدافتان برسید.جوان بمانید و عمر طولانی کنید.چهره ای جذاب و شاداب داشته باشید،با اعتماد به نفس به کارهای بزرگ اقدام کنید.در مسائل مالی و شغلی به خوبی پیشرفت کنید و حتی مخالفانتان نیز شما را دوست داشته باشند و خانه ای سبز و شاداب با خانواده ای گرم و پرمحبت داشته باشید.اگر امروز فرزندان شما با شیوه های نو آشنا شوند فردا افراد موفق و برجسته ای خواهند بود.

 

17-آموزش کاربردی ترک سیگار و موارد اعتیادآور باهیپنوتیزم

 

هیپنوتیزم در ترک اعتیاد به دخانیات و همچنین در فائق آمدن بر بسیاری از مسائل یگر،وسیله ای موثر و مددکار است.افراد معتاد به کمک خودهیپنوتیزم می توانند تلقین هایی را که برای موفقیت آنها لازم است ،در ضمیر ناخوداگاه قرار دهند تا با عمل به آنها ساده تر باشد.در این روش،توجه چندانی بر روی قدرت تصمیم و نیروی اراده نشده است،در حالی که در تمام روشها بخش عمده تاکید بر روی تشویش معتادان متکی بوده است.در هیچ عصری در باره زیانهای ترک سیگار تردیدی وجود نداشته و اگر اعتیاد به دخانیات از بین نرفته،عمدتا به علت وجود اشکال در ترک سیگار بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

 
صفحه قبل صفحه بعد