در حالت هیپنوتیزمی عمیق بدن سوژه کاملاً خشک شده است و شخصی آماده می شود بر روی پاهای ایشان ایستاده قرار گیرد بدون اینکه سوژه بداند و یا وزنی احساس نماید 

آموزشگاه علم و صنعت ارومیه               ۱۳۸۱/۶/۱۶