مراسم ریلاکس(آرامش روانی) برای خانواده محترم و کادر استانداری، استان آذربایجان غربی-

مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ارومیه(تالار شمس)                ۱۳۸۵/۷/۱۷