سوژه را در حالت هیپنوتیزمی عمیق تر به حرم امام رضا(ع) برده و ایشان با گریه و زاری از امام رضا( ع) طلب شفاعت و مغفرت می نماید
آموزشگاه علم و صنعت ارومیه                     ۱
۳۸۱/۶/۱۶