برخی از فشارهای روحی‌جزء تفکیک ناپذیر زندگی روزمره اندو تا حدودی

هم به حفظ هوشیاری مان کمک می کنند.

اما اگر فشارهای روحی بیش از حد باشند، ما را نگران، افسرده و بیمار خواهند کرد.

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*