*راز موفقیت مردان و زنان موفق چیست؟

*اولین گام موفقیت را چگونه باید برداشت؟

*از کجا باید شروع کرد؟

برای موفقیت بیشتر با ما همراه باشید.

۱۰ راز موفقیت انسان های بزرگ

۱- زیاد مطالعه کنید

۲- درس هایی که می گیرید را برای استفاده در آینده سازماندهی کنید

۳- سحر خیز باشید

۴- ورزش را فراموش نکنید

۵- انضباط شخصی داشته باشید

۶- مغزتان را ساکت کنید

۷- فقط دوبار در روز شبکه های اجتماعی و ایمیل خود را چک کنید

۸- دست به خیر داشته باشید

۹- سخت تمرین کنید، سخت کار کنید

۱۰- زنجیره را نشکنید

برای مطالعه بیشتر: https://khodbavar.com/the-secret-of-the-success-of-great-people/

 

 

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*