تنش های پی در پی اضطراب و افسردگی ایجاد می کند.

بیماری شدید یا جراحت های ناشی از تصادف، بیمار و خانواده اش را

تحت فشار روحی قرار می دهد.

 

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*