مشاوره رایگان : 09143419709 - استادعلی محمد شیخلو

آموزش کاربردی اعتماد به نفس

اعتماد به نفس توانمندی یک فرد را در عرصه زندگی و در مواجه ها با مسال نشان میدهد
اعتماد به نفس در انسان قاطعیت می اورد. اعتماد به نفس عامل رشد وارتقا انسان است. اعتماد به نفس زیر بنای ساختمان باور های یک انسان است. خود را باور کنید تا همه جهان هستی شما را باور کند. خود را باور کنید تا دنیا و مظاهر زیبایش بر شما لبخند بزند و همه چیز بر وفق مراد شما شود. و تمرین های عملی  هر روز برای موفقیت شما ارائه  می شود تا اعتماد به نفس در دنیای واقعی پیدا کنید.

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*