آدم های خوش بین این توانایی را دارند که مشکلات را در جعبه ای بگذارند و
سراغ کار و زندگی شان بروند
این کار آنها به معنای حذف مشکل نیست،
بلکه به معنای حذف نکردن بقیه زندگی است.

پاسخی بگذارید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید

شما می توانید از برچسب ها و ویژگی های <abbr title = "HyperText Markup Language "> HTML </ abbr> استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*